Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. srpnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Klanjec

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000171

URBROJ: 2140/01-08/3-17-0004

Klanjec, 21.07.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

ŽELJKO HORVAT, HR-49215 TUHELJ, TUHELJSKE TOPLICE, 1.BOLNIČKO NASELJE 15A

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– zgradu stambene namjene – 1 stan, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 2807/1, 2807/2 k.o. Črešnjevec (Tuheljske Toplice, I. Bolničko naselje 15A).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.07.2017 u 12:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Klanjec, Trg mira 11, soba 4, tel. 049 550-080.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Ružica Cvetko, ing.građ.