Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za dodjelu potpora za investicijska ulaganja u poljoprivredi

Datum objave: 27. kolovoza 2013.

ŽUPAN

 

KLASA: 320-01/13-01/61

URBROJ: 2140/01-02-13-2

Krapina, 22.08.2013.

 

Na temelju članka 8., stavaka 1. Pravilnika o potpori za investicijska ulaganja u poljoprivredi u Krapinsko-zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 20/12 i 04/13), župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora za investicijska ulaganja u poljoprivredi u

Krapinsko-zagorskoj županiji

 

 

 1. Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava za dodjelu potpore za investicijska ulaganja u poljoprivredi u Krapinsko-zagorskoj županiji temeljem Pravilnika o potpori za investicijska ulaganja u poljoprivredi u Krapinsko-zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 20/12 i 04/13).
 2. Korisnici sredstava mogu biti:
  •  obiteljska poljoprivredna gospodarstva, 
  • obrtnici,
  • poljoprivredne zadruge,
  • trgovačka društva i druge pravne osobe
   koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije, imaju prebivalište odnosno sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, realiziraju investiciju za koju traže potporu na području Krapinsko-zagorske županije i obveznici su PDV-a, a ispunjavaju i druge uvjete propisane ovim Pravilnikom.
 3. Na Javni poziv prijavljuju se “Projekti” koji čine cjelokupne, sveobuhvatne investicijske aktivnosti podnositelja koji se sastoje od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela za dodjelu potpore za investicijska ulaganja u poljoprivredi.
  “Ulaganje” je prihvatljiv dio projekta za koji se traži investicijska potpora putem Javnog poziva.
 4. Na Javni poziv prijavljuju se ova investicijska ulaganja: 
  • izgradnja gnojišta sukladno nitratnoj direktivi;
  • izgradnja dezinfekcijskih barijera;
  • opremanje objekata za čuvanje i  preradu mlijeka;
  • opremanje objekata za skladištenje ratarskog i industrijskog bilja za ishranu stoke;
  • opremanje objekata za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje voća;
  • opremanje objekata za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje povrća;
  • opremanje objekata za preradu grožđa, proizvodnju  i čuvanje vina;
  • opremanje objekata za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje proizvoda ekološke poljoprivredne proizvodnje.
 5.  Novčana potpora odobravati će se za:
  • izgradnju gnojišta sukladno nitratnoj direktivi što uključuje troškove nabave građevinskog materijala i  transporta, te za troškove izvođenja radova, a sve sukladno građevinskom projektu, a prema računima i ugovorima dobavljača i izvođača radova i/ili predračunima dobavljača i izvođača radova koji se dostavljaju za gradnju koja je u pripremi. Najniži iznos ulaganja za koji se može dobiti potpora za investicijsko ulaganje za izgradnju gnojišta je 50.000,00 kuna. Potpora za investicijsko ulaganje dodjeljivati će se do 75% ukupno dokumentiranih troškova bez PDV-a, a najviše u iznosu do 50.000,00 kuna. 
  • izgradnju dezinfekcijske barijere što uključuje troškove nabave građevinskog materijala i transporta, te za troškove izvođenja radova, a sve sukladno građevinskom projektu, a prema računima i ugovorima dobavljača i izvođača radova i/ili predračunima dobavljača i izvođača radova koji se dostavljaju za gradnju koja je u pripremi. Najniži iznos ulaganja za koji se može dobiti potpora za investicijsko ulaganje za izgradnju dezinfekcijske barijere je 20.000,00 kuna. Potpora za investicijsko ulaganje dodjeljivati će se do 75% ukupno dokumentiranih troškova bez PDV-a, a najviše u iznosu do 20.000,00 kuna.
  • opremanje objekata za: 
   • čuvanje i preradu mlijeka;
   • opremanje objekata za skladištenje ratarskog i industrijskog bilja za ishranu stoke;
   • opremanje objekata za doradu, preradu, pakiranje i  skladištenje voća;
   • opremanje objekata za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje povrća;
   • opremanje objekata za preradu grožđa, proizvodnju  i čuvanje vina;
   • opremanje objekata za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje proizvoda ekološke poljoprivredne proizvodnje
 6. Financijska potpora dodjeljivati će se za sva izvršena investicijska ulaganja od 01. siječnja 2013. godine do raspisivanja Javnog poziva, te za investicijska ulaganja koja su u pripremi.
 7. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je do 07. listopada 2013. godine.
 8. Podnošenje prijave:
  Sve prijave podnose se na popunjenim službenim obrascima KZŽ 9/1 i KZŽ 9/2 uz koje je utvrđena obvezna dokumentacija koja se prilaže uz obrasce.
  Obrasci s popisom obvezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, Magistratska 1, 49000 Krapina ili na web stranici: http://www.kzz.hr (Natječaji i Javni pozivi).
  Obrasci za prijavu na Javni poziv ne smiju se ni na koji način mijenjati.
 9. U razmatranje se neće uzeti prijave koje su zakašnjele, te ako nisu u skladu s uvjetima u Javnom pozivu.
 10. Konačnu odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi župan na Prijedlog Povjerenstva za odobrenje potpora za investicijska ulaganja.
 11. Krapinsko-zagorska županija će s Korisnicima za aktivnosti koje su u pripremi potpisati Ugovor. 
 12. Obrasci za prijavu s dokumentacijom u njenom prilogu dostavljaju se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poljoprivredu

Magistratska 1

49 000 Krapina

s naznakom za Javni poziv

Potpora za investicijska ulaganja u poljoprivredi u Krapinsko-zagorskoj županiji

–  NE OTVARATI –

 

 

                                                                                                                                 ŽUPAN

                                                                                                                            Željko Kolar