Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 27. kolovoza 2013.

ŽUPAN

KLASA: 320-01/13-01/60

URBROJ: 2140/01-02-13-2

Krapina, 12.08.2013.

 

Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika za dodjelu potpora za jačanje strojnih prstenova na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 20/12 i 04/13)  župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje:

 

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu  potpora za jačanje strojnih prstenova na području Krapinsko-zagorske županije

 

 1. Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava za dodjelu financijske potpore za jačanje strojnih prstenova temeljem Pravilnika o dodjeli potpora za jačanje strojnih prstenova na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 20/12 i 04/13).
 2. Korisnici sredstava su udruge registrirane kao strojni prsten i upisane u registar udruga u Uredu državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, koje broje najmanje sedam članova, s time da više od polovice članova strojnog prstena nije vezana krvnim srodstvom u prvoj liniji do bilo kojeg stupnja, u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, nisu bračni ili izvanbračni drugovi ili srodnici po tazbini do drugog stupnja, imaju sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, provode aktivnosti za koje traže potporu na području Krapinsko-zagorske županije, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Pravilnikom.
 3. Na Javni poziv prijavljuje se kupnja opreme i poljoprivrednih strojeva za poboljšanje uvjeta rada u poljoprivrednoj proizvodnji i uvjeta prerade i skladištenja poljoprivrednih proizvoda.  
 4. Financijska potpora odobriti će se podnositelju prijave temeljem podnesene prijave i računa ili ugovora za trošak kupnje opreme i poljoprivrednih strojeva bez PDV-a.
  Financijska potpora odobravati će se u iznosu do 75 % ukupnog troška bez PDV-a za kupnju opreme i poljoprivrednih strojeva, a najviše u iznosu do 20.000,00 kuna.
 5. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je do utroška osiguranih sredstava.
 6. Podnošenje prijave:
  Sve prijave podnose se na popunjenom službenom obrazcu KZŽ 10/1. 2013. uz koji je utvrđena obvezna dokumentacija koja se prilaže uz obrazac.
  Obrazac s popisom obvezne dokumentacije u prilogu može se preuzeti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, Magistratska 1, 49000 Krapina ili na web stranici: http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi).
  Obrazac za prijavu na Javni poziv ne smije se ni na koji način mijenjati.
 7. U razmatranje se neće uzeti prijave koje nisu u skladu s uvjetima u Javnom pozivu.
 8. Konačnu odluku o dodjeli financijske potpore donosi župan na Prijedlog Povjerenstva.
 9. Obrazac za prijavu s dokumentacijom u njenom prilogu dostavljaja se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA,

Upravni odjel za poljoprivredu, Magistratska 1, 49 000 Krapina

s naznakom za Javni poziv

za dodjelu potpora za jačanje strojnih prstenova na području Krapinsko-zagorske županije

–         NE OTVARATI –

                                                                                           ŽUPAN           
                                                                                                   
                                                                                  Željko Kolar