Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 31. kolovoza 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 320-01/22-01/05
URBROJ: 2140-02-22-5
Krapina, 31. kolovoz 2022.

 

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 31/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13., 13/18., 5/20., 10/21.i 15/21- pročišćeni tekst) župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE NA
13. Sajamskoj izložbi Krapinsko-zagorske županije
„100% ZAGORSKO u ZAGREBU“

 

U listopadu 2022. godine na području ulice Augusta Cesarca te Europskog Trga u Zagrebu  održat će se 13. Sajamska izložba Krapinsko-zagorske županije pod nazivom „100% ZAGORSKO“ u Zagrebu.

Obzirom da je ove godine sajamska izložba  100 % ZAGORSKO u Zagrebu održava na drugom prostoru koja su  prostorno ograničena uvedena su nova pravila sudjelovanja:

  • Izlagač ne smije ni na koji način proširivati svoj izložbeni prostor bočno, naprijed ili nazad, odnosno moći će koristiti samo prostor na štandu i ispod štanda,
  • U sklopu izložbenog prostora neće biti moguće postaviti dodatni sadržaj poput prikolice ili automobila, kutija, sanduka…

Krapinsko-zagorska županija osigurati će sve potrebne tehničke uvjete za izlaganje i prodaju proizvoda na Sajmu, a zbog ograničenog prostora županija zadržava pravo odabira izlagača.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane izlagače za sudjelovanjem na manifestaciji 100 % ZAGORSKO po gore navedenim uvjetima da iskažu interes te popune anketni listić te ga dostave najkasnije do 5. rujna 2022. godine na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, Magistratska 1, Krapina ili na e-mail: poljoprivreda@kzz.hr .

Temeljem dostavljenih anketnih listića izvršiti će se odabir izlagača koji će sudjelovati na manifestaciji 100 % ZAGORSKO u Zagrebu.

Informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti u  Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, na brojeve  049/329-084, 049/329-049; kontakt osobe Ivanka Kuščar i Marina Krog

 

   ŽUPAN
Željko Kolar