Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje subvencija za zakup poljoprivrednog zemljišta u KZŽ za 2008.g.

Datum objave: 14. ožujka 2008.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
O b j a v lj u j e
 
JAVNI  POZIV
 
za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje subvencija za zakup poljoprivrednog zemljišta u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2008.g.
Pozivaju se pravne i fizičke osobe s područja Krapinsko-zagorske županije koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave KZŽ i koje su u sustavu PDV-a , da podnesu Zahtjev za ostvarivanje subvencije za zakup poljoprivrednog zemljišta.
Krapinsko-zagorska županija će isplaćivati godišnju subvenciju zakupodavcu u iznosu 2.000,00 kn/ ha, koji će svoje poljoprivredno zemljište dati u zakup na rok od najmanje 5 godina. Subvencija će se isplaćivati za vrijeme trajanja zakupa.
Površine u zakupu uvjetovane su brojem uvjetnih grla po ha  površine. Selekcijska služba izdati će potvrdu o uvjetnom broju grla a maksimum je jedan hektar (1 ha ) po uvjetnom grlu.
Zahtjev se podnosi na obrascu «Zahtjev za ostvarivanje subvencije za zakup poljoprivrednog zemljišta «.
 
Zahtjevu se prilaže:
 
a) Ugovor ( ili ugovori ) o zakupu poljoprivrednog zemljišta ovjeren od javnog bilježnika
b) Posjedovni list za površine koje su predmet Ugovora o zakupu
c) Potvrda o broju uvjetnih grla zakupoprimca izdanu od Hrvatskog stočarskog centra
d) Potvrda o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
e) Potvrda porezne uprave da je gospodarstvo u sustavu PDV-a
f) Obostrana preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu zakupoprimca, za obrt presliku obrtnice a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda
g) Obostrana preslika osobne iskaznice zakupodavca
h) Broj bankovnog računa zakupodavca
Obrasci Zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo KZŽ, Služba za poljoprivredu, Krapina , Magistratska 1,  u Hrvatskoj poljoprivredno savjetodavnoj službi ili na web stranicama KZŽ:
Zahtjevi se zaprimaju do 31.12.2008.g.
Za sve obavjesti možete se obratiti na tel: 049 329-098 ili 049 320-086.