Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za prijavu u mrežu mentora Krapinsko-zagorske županije

Datum objave: 30. listopada 2023.

U skladu s Pravilnikom o mentorstvu korisnika usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko- zagorske županije, KLASA: 311-01/19-01/38, URBROJ: 2140/01-02-20-4 od 24. siječnja 2020. godine, te  Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o mentorstvu korisnika usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko- zagorske županije  („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije“, broj 5/21), a nastavno na potrebu za stalnim pružanjem potpore poduzetnicima u obliku savjetovanja, vođenja, uspostave kontakata s drugim poduzetnicima, te pomoći pri otvaranju novih tržišta, raspisuje se  Javni poziv za prijavu u mrežu mentora Krapinsko- zagorske županije. Uspostavom mentorske mreže, mentori će pružati poslovnu podršku poduzetnicima koji su korisnici usluga Poslovno- tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije u fazi predinkubacije, inkubacije i akceleracije, korisnicima  virtualnog inkubatora, te korisnicima potpora za samozapošljavanje Krapinsko-zagorske županije.

Javni poziv za prijavu u mentorsku mrežu je otvoren do 17. studenog 2023. godine.

Zainteresirani kandidati za prijavu u  mrežu mentora Krapinsko- zagorske županije dužni  su ispuniti prijavni obrazac (Dodatak I), te isti poslati na e-mail: ­­­­­­­­­­­­mentorstvo@kzz.hr.

P R O Č E L N I C A 
mr. Sanja Mihovilić