Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za provedbu mjere: Potpora samoopskrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište

Datum objave: 26. ožujka 2013.

           ŽUPAN

KLASA:320-01/13-01/36

URBROJ:2140/01-02-13-2

Krapina, 22.03.2013.

Na temelju članka 8. stavka 1. Pravilnika za provedbu mjere: Potpora samoopskrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište u 2013. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 4/13) obnašateljica dužnosti župana-zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije, raspisuje:

J A V N I P O Z I V

za provedbu mjere:

Potpora samoopskrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište u 2013. godini

1. Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava temeljem Pravilnika za provedbu mjere: Potpora samoopskrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište u 2013. godini („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/13).

2. Potpora za samoopskrbna gospodarstva podrazumijeva dodjelu bespovratne jednokratne financijske potpore iz proračuna Krapinsko-zagorske županije.

3. Korisnici financijske potpore su poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, a organizirana su kao:

a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo;

b) obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;

c) trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;

d) druga pravna osoba

koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije, imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, te proizvodne površine i objekte na području Krapinsko-zagorske županije.

4. U okviru ovog Javnog poziva odobravati će se:

• jednokratna financijska potpora za restrukturiranje poljoprivrednih gospodarstava temeljem poslovnog plana restrukturiranja kojim bi se izvršio prelazak u drugu sektorsku proizvodnju u iznosu do 20% ukupnog troška za izvršenje restrukturiranja gospodarstva prema poslovnom planu i pripadajućem troškovniku, a najviše u iznosu do 20.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.

• jednokratna financijska potpora poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru govedarstva i sektoru svinjogojstva kojima zbog gubitka novčanih poticaja i iznenadnih tržišnih poremećaja prijeti gubitak dohotka.

a) U sektoru govedarstva jednokratna financijska potpora dodjeljuje se:

– poljoprivrednim gospodarstvima do 10 krava u iznosu do 2.000,00 kuna po gospodarstvu,

– poljoprivrednim gospodarstvima do 20 krava u iznosu do 4.000,00 kuna po gospodarstvu,

– poljoprivrednim gospodarstvima do 30 krava u iznosu do 6.000,00 kuna po gospodarstvu,

– poljoprivrednim gospodarstvima s 30 i više krava u iznosu do 7.000,00 kuna po gospodarstvu.

b) U sektoru svinjogojstva jednokratna financijska potpora dodjeljuje se:

– poljoprivrednim gospodarstvima do 5 rasplodnih krmača u iznosu do 2.500,00 kuna po gospodarstvu,

– poljoprivrednim gospodarstvima do 10 rasplodnih krmača u iznosu do 5.000,00 kuna po gospodarstvu,

– poljoprivrednim gospodarstvima do 15 rasplodnih krmača u iznosu do 7.500,00 kuna po gospodarstvu.

5. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je do 26. travnja 2013. godine.

6. Podnošenje prijave:

Sve prijave podnose se na popunjenim službenim obrascima:

OBRAZAC KZŽ 2./1, OBRAZAC KZŽ 2./2, i OBRAZAC KZŽ 2./3, uz koje je utvrđena obavezna dokumentacija koja se prilaže uz obrasce.

Obrasci s popisom obavezne dokumentacije u prilogu mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, Magistratska 1, 49 000 Krapina ili na web stranici: http://www.kzz.hr (Natječaji i javni pozivi).

7. Obrasci za prijavu na Javni poziv ne smiju se ni na koji način mijenjati.

8. U razmatranje se neće uzeti prijave koje su zakašnjele, te ako nisu u skladu s uvjetima u Javnom pozivu.

9. Konačnu odluku o dodjeli financijskih sredstva donosi župan na prijedlog Povjerenstva za provedbu mjera ruralnog razvoja.

10. Obrasci za prijavu s dokumentacijom u njenom prilogu dostavljaju se isključivo putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno ispisati ime i prezime i adresu pošiljatelja, te istu dostaviti na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poljoprivredu

Magistratska 1

49 000 KRAPINA

s naznakom za Javni poziv

za provedbu mjere:

Potpora samoopskrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište u 2013. godini

NE OTVARATI

 

                                                                                         OBNAŠATELJICA DUŽNOSTI

                                                                                        ŽUPANA – ZAMJENICA ŽUPANA

                                                                                                 Sonja Borovčak