Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 11. studenoga 2015.

Krapinsko-zagorska županija pokreće postupak donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi.
Izmjenama i dopunama važeće Odluke pristupilo se radi usklađivanja Odluke sa nastalim zakonskim promjenama i praksom postupanja centara za socijalnu skrb i jedinica lokalne samouprave vezanom uz odobravanje novčanih pomoći socijalno najugroženijim građanima. Također, primjena Odluke u proteklom razdoblju ukazala je na nužnost konkretnijeg definiranja uvjeta i postupaka za ostvarivanje pojedinih prava. U cilju unapređenja partnerskog odnosa s građanima i pružateljima socijalnih usluga, neminovno je sudjelovanje svih zainteresiranih u postupku donošenja pravne regulative kojom se definiraju prava iz programa socijalne skrbi. Cilj je u otvorenom dijalogu iznaći optimalne načine razvoja prava iz sustava socijalne skrbi na području Krapinsko-zagorske županije. Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije, pozivamo zainteresiranu javnost – građane, ustanove socijalne skrbi, ostale pružatelje usluga socijalne skrbi, udruge koje djeluju u tom području, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove te sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi da se odazovu i daju svoj doprinos oblikovanju ovog važnog dokumenta. Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Magistratska 1, Krapina, te na adresu elektronske pošte: zdravstvo@kzz.hr, zaključno do 25. studenoga 2015. godine
Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje.