Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću postupku donošenja Odluke o povećanju sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini

Datum objave: 7. studenoga 2023.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (,,Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. -pročišćeni tekst) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije (,,Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 24/14.) upućuje se Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću postupku donošenja Odluke o povećanju sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini