Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. listopada 2016.

Strategija razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije jedan je od načina pružanja potpore i partnerske suradnje između Krapinsko-zagorske županije i organizacija civilnog društva na području županije. Ovom strategijom definiraju se ciljevi i mjere podrške za razvoj civilnog društva te mogućnosti sudjelovanja u procesima donošenja odluka.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih popisa i akata, pozivamo zainteresiranu javnost – građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti  donošenju kvalitetne i provedive strategije, da se odazovu pozivu i uključe u Savjetovanje.

Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku poslati na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mladi, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: udruge@kzz.hr zaključno do 5. srpnja 2016. godine.

U okviru savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Strategije razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije, koje je u tijeku sve do 5. srpnja 2016. godine, a u cilju uključivanja što većeg broja građana, održat će se informativna radionica sa zainteresiranom javnošću u Zaboku, 9. lipnja 2016. godine u Velikoj galeriji Grada Zaboka, Zivtov trg 10, s početkom u 18.00 sati.