Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji mrtvozorničke službe na području Krapinsko-zagorske županije

Datum objave: 29. siječnja 2024.
  • Izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se u prilogu ispod teksta.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) upućuje se Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji mrtvozorničke službe na području Krapinsko-zagorske županije.

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 100/18, 125/19, 147/20, 136/21, 119/22, 156/22 i 33/23), jedinica područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju svojih prava, zadaća i ciljeva na području zdravstvene zaštite, između ostalog, osigurava sredstva za organizaciju i rad mrtvozorničke službe.

Pravilnikom o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (Narodne novine broj 46/11, 6/13, 63/14 i 100/18) utvrđene su zadaće jedinice područne (regionalne) samouprave vezano uz organizaciju mrtvozorničke službe.

Županijska skupština imenuje posebnim rješenjima mrtvozornike na području Krapinsko-zagorske županije te je imenovala i Povjerenstvo za nadzor nad radom  mrtvozornika, čime je uređeno područje organizacije obavljanja poslova mrtvozorenja, koje je u zakonskoj nadležnosti Županije.

Županijska skupština je na svojoj 25. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2021. godine donijela Odluku o organizaciji mrtvozorničke službe na području Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 10/21) kojom se utvrđuje najmanji broj mrtvozornika potreban za obavljanje poslova mrtvozorenja na području jedinica lokalne samouprave u Županiji, postupak predlaganja i imenovanja mrtvozornika, naknada za rad i način rada mrtvozornika, obavljanje mrtvozorničkih obdukcija, nadzor nad radom mrtvozornika te ostala prava i obveze mrtvozornika i Županije u obavljanju mrtvozorničke službe.

Zbog usklađivanja navedene Odluke s pozitivnim pravnim propisima i iskustvima u primjeni nametnula se potreba donošenja izmjena i dopuna predmetne Odluke.

Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 57/22 i 88/22) od 1. siječnja 2023. godine euro je službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj, pa je potrebno pristupiti izmjenama odluke u dijelu koji se odnosi na iznos naknade za rad mrtvozornika.

Također, potrebno je, zbog izrade obračuna naknade za mrtvozornike, dopuniti Odluku odredbama vezanim uz dostavu zahtjeva za isplatu ukoliko su mrtvozornici zaposleni u zdravstvenim ustanovama odnosno dostavu računa ukoliko su mrtvozornici privatni zdravstveni radnici u ordinacijama.

Za provođenje izmjena Odluke osigurana su sredstva u Proračunu Krapinsko-zagorske županije.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti  donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji mrtvozorničke službe na području Krapinsko-zagorske županije.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta općeg akta koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu elektroničke pošte: zdravstvo@kzz.hr, zaključno s danom 18. veljače 2024. godine.


Datum zadnje izmjene: 19. veljače 2024.