Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za udruge u području skrbi za umirovljenike

Datum objave: 12. lipnja 2023.

JAVNI POZIV ZA UDRUGE U PODRUČJU SKRBI ZA UMIROVLJENIKE I STARIJE OSOBE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI ZA 2023. GODINU

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Obzirom na negativne demografske trendove, kao i starenje stanovništva ukazala se potreba definiranja starijih kao posebne skupine u fokusu socijalne politike na nacionalnoj, ali i regionalnoj te lokalnoj razini. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2021. godine, osobe iznad 65 godina životne starosti čine 22,45 % ukupnog stanovništva Republike Hrvatske. U Krapinsko-zagorskoj županiji udio osoba starijih od 65 godina života čini 20,8% ukupnog stanovništva, dok je ono prema popisu iz 2011. godine iznosilo 17,62%. Ovi podaci pokazuju kako se produljio životni vijek građana, ali i da staranje stanovništva utječe na rast javnih troškova za potrebe starijeg stanovništva. Umirovljenici, odnosno starije osobe suočeni su s mnogim izazovima vezanim uz visinu mirovinskih davanja, adekvatnu zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb kao i međugeneracijsku solidarnost. Krapinsko-zagorska županija štiti interese svih ranjivih skupina u društvu, djece, mladih, osoba s invaliditetom za čija se prava zalažu radne i savjetodavne skupine osnovane odlukom župana ili županijske skupštine. Na razini županije, stoga je nedavno osnovan i Savjet za umirovljenike i osobe treće životne dobi kao stručno i savjetodavno tijelo Župana Krapinsko-zagorske županije koje analizira stanja i prioritete te aktivno sudjelovati u pripremi i definiranju mjera za razvoj socijalne zaštite umirovljenika i osoba treće životne dobi, informira Župana Krapinsko-zagorske županije o propisima i drugim pitanjima vezanim uz položaj umirovljenika i osoba starije životne dobi, ali i obavlja i druge poslova vezane uz položaj umirovljenika i osoba starije životne dobi sve s ciljem unaprjeđenja njihova položaja u društvu. Članove Savjeta čine predstavnici Županije, Županijske skupštine, Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije te Sindikata umirovljenika KZŽ. Obzirom na poznavanje problematike s kojim su predstavnici umirovljenika i starijih osoba suočeni, kao i ulogom udruga u njezinom rješavanju, inicirano je raspisivanje ovog Javnog poziva. Primarna svrha Javnog poziva jest jačanje informatičkih resursa udruga umirovljenika, posebno onih koji su odlučili uspostaviti urede za umirovljenike kao kontaktne točke u kojima umirovljenici mogu ostvariti usmjerenje i podršku oko najčešćih pitanja koja se odnose na položaj, status i prava umirovljenika. Također, nabavom informatičke opreme udruge stječu uvjete za unaprjeđenjem svoje informatičke pismenosti, konkurentnosti za prijavu na europske i nacionalne natječaje i pozive, kao i dostupnost same usluge korištenje opreme njezinim članovima.

Više u prilozima…