Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. srpnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada

Ulica josipa Karla Tuškana 2

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000173
URBROJ: 2140/01-08/4-17-0002
Pregrada, 03.07.2017

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HUMVIO društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju , HR-49231 Hum Na Sutli, Lastine 1.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda -glavni, sekundarni i lateralni kolektori sanitarne odvodnje, te pripadajuća revizijska okna i precrpne stanice , 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br.1436; 1437; 1439; 1445; 1446; 1447; 1455; 1460; 1461; 1471; 1473; 1484; 1495; 1800; 1801; 1802; 1803; 1451/1; 1435/2; 1438/1; 1438/2; 1440/2; 1440/3; 1440/4; 1441/1; 1441/2; 1441/3; 1444/2; 1444/3; 1444/4; 1444/5; 1444/6; 1450/4; 1450/5; 1452/7; 1454/1; 1454/2; 1454/3; 1457/3; 1458/4; 1465/2; 1472/1; 1472/2; 1472/3; 1472/4; 1472/5; 1472/6; 1474/1; 1474/4; 1475/1; 1475/10; 1475/11; 1475/12; 1475/13; 1475/14; 1475/16; 1475/17; 1475/18; 1475/19; 1475/2; 1475/20; 1475/21; 1475/22; 1475/23; 1475/5; 1475/7; 1475/8; 1475/9; 14757/15; 1476/1; 1476/2; 1482/1; 1500/4; 1798/1; 1799/1; 1799/5; 1833/1; 1833/3; u k.o. Hum na Sutli; k.o. Hum na Sutli (Hum na Sutli, Lupinjak, ),     2685/1; 2685/2; 2685/3; 2686/1; 2690/1; 2690/2; 2691/1; 2694/2; 2694/4; 2696/1; 2696/2; 2696/3; 2696/4; 2696/5; 2696/6; 2718/1; 2718/2; 2718/3; 2718/4; 2720/1, 2680; 2681; 2689; 2692; 2693; 2719; 2895 u k.o. Lupinjak. (Hum na Sutli, Lupinjak).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14. srpnja 2017. godine u 9,00 sati, na lokaciji Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pregrada, Ulica Josipa Karla Tuškana 2, I KAT soba 20. 

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene, dopune i produljenje građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Gordana Gretić, struč.spec.ing.aedif.