Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. rujna 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000291
URBROJ: 2140/01-08-6-21-0006
Zlatar, 07.09.2021.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta DUBRAVKO ŽUŽIĆ, HR-10000 Zagreb, KVINTIČKA 13

  1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za  građenje građevine poljoprivredne namjene, 2.b skupine gospodarska zgrada u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti na postojećoj građevnoj čestici 1017/5 k.o. Zlatar (Ratkovec, Ratkovec).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.09.2021 u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, II kat.
  3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
  5. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Vjeran Jugo, dipl.ing.građ.

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: vjeran.jugo@kzz.hr