Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. travnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000048
URBROJ: 2140/01-08/2-18-0007
Donja Stubica, 04.04.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRABUŠIĆ NEKRETNINE j.d.o.o. , HR-49243 Andraševec, Grabušićeva 22

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – pristupna prometnica naselja Oroslavje, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č. 1844 k.o. Donja Stubica.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.04.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49..

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000048

URBROJ: 2140/01-08/2-18-0007

Donja Stubica, 04.04.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRABUŠIĆ NEKRETNINE j.d.o.o. , HR-49243 Andraševec, Grabušićeva 22

– dostavlja se

I.       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

     građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – pristupna prometnica naselja Oroslavje, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č. 1844 k.o. Donja Stubica.

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  17.04.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49..

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.