Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Grad Krapina

Datum objave: 18. travnja 2024.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za:

  • građenje građevine namijenjena gospodarenju otpadom – Etapa 1: Ulazno – izlazna zona odlagališta, prostor oko tijela odlagališta, formiranje tijela starog odlagališta, interna prometnica i prateća infrastruktura odlagališta, 2.a skupine,
  • građenje građevine namijenjena gospodarenju otpadom – Etapa 2: Pripremljena ploha odlagališta, 2.a skupine,

na postojećoj građevnoj čestici kat. oznake 1487 k.o. Jesenje (Gornje Jesenje).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 3. 5. 2024.u 9:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Građevinska dozvola – izmjena i/ili dopuna može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola – izmjena i/ili dopuna dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.