Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. ožujka 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000499

URBROJ: 2140-08/8-23-0009

Krapina, 03.03.2023.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

IVANA MODRIĆ, HR-10000 Zagreb, TREĆE POLJANICE 5

HT d.d., HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 21

– dostavlja se

I.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava (telekomunikacijski kabel) – postavljanje 29 novih drvenih stupova, 2.b skupine, na postojećoj građevnoj čestici broj 3563/1, 479/4, 2902, 3479, 3295/2, 304/5 i 3275/1 k.o. Radoboj (Radoboj).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.03.2023 u 09:00 sati, na lokaciji – KZŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.

III.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V.

Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADNJU

Ivana Goluban, bacc.ing.aedif. 

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: ivana.goluban@kzz.hr