Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. rujna 2020.
REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju
i zaštitu okoliša
Klanjec
KLASA: UP/I-350-05/20-05/000205
URBROJ: 2140/01-08-3-20-0004
Klanjec, 08.09.2020.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KRUNOSLAV ZANOŠKI
HR-10000 Zagreb, FRUŠKOGORSKA 14
– dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju
građevne čestice za
– zgradu stambene namjene, 3.b skupine, obiteljska kuća sa 1 stanom
na novoformiranoj građevnoj čestici oznake 134/1 koja se formira od postojeće k.č.br. 134/1
i dijelova k.č.br. 134/2, 135/3, 135/4, sve k.o. Tuhelj (Tuhelj 65).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.09.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni
odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Klanjec,
Trg mira 11.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba
donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može
se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da
ima svojstvo stranke.
VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I
GRADNJU
Ružica Cvetko, ing.građ.
DOSTAVITI:
? elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
? ovjereni

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Klanjec

KLASA: UP/I-350-05/20-05/000205
URBROJ: 2140/01-08-3-20-0004
Klanjec, 08.09.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

KRUNOSLAV ZANOŠKI
HR-10000 Zagreb, FRUŠKOGORSKA 14

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za zgradu stambene namjene, 3.b skupine, obiteljska kuća sa 1 stanom na novoformiranoj građevnoj čestici oznake 134/1 koja se formira od postojeće k.č.br. 134/1 i dijelova k.č.br. 134/2, 135/3, 135/4, sve k.o. Tuhelj (Tuhelj 65).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.09.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Klanjec, Trg mira 11.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

  Ružica Cvetko, ing.građ.