Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. listopada 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/20-05/000210

URBROJ: 2140/01-08-2-20-0005

Donja Stubica, 22.10.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

NATAŠA PRIMC MARGETIĆ, HR-49244 Stubičke Toplice, ŽRTAVA SELJ.BUNE 50H

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– utvrđivanje građevne čestice stambene namjene (povremeno stanovanje), skupina neodređena

– utvrđivanje građevne čestice stambene namjene (pomoćna), skupina neodređena

na novoformiranoj građevnoj čestici oznake k.č.3161/1 k.o. Donja Stubica (Stubičke Toplice, Žrtava Seljačke bune 59C) koja se formira iz k.č. dio 3159, dio 3160, dio 3161 k.o. Donja Stubica.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.11.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49..

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADNJU

Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.