Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 2. studenoga 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000312
URBROJ: 2140/01-08/6-17-0007
Zlatar, 26.10.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZAGORSKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju , HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda prikupljanje i odvodnja otpadnih voda Aglomeracije Zlatar – Faza II, za područje Općine Konjščina, 2. skupine, na  čkbr. 2327/1, 2327/11, 2336/33, 2339/5, 2366/32, 2366/33, 2367/1, 2367/2, 2367/3, 2368, 2369, 2370/2, 2371/1, 2371/5, 2371/11, 2371/12, 2371/13, 2371/14, 2372/1, 2372/10, 2372/11, 2699/2, 2720/5, 2729/1, 2729/2, 2729/3, 2730/1, 2732, 2734, 2738/10, 2738/11, 2939, 2941, 2943, 2949 i 2950 k.o. Veleškovec Naselja Bočadir, Jertovec, Peščeno i Turnišće, , čkbr.  8/1, 12/3, 14/19, 14/24, 14/25, 14/26, 14/29, 451/1, 451/2, 451/3, 547/1, 547/2, 547/3, 547/4, 547/5, 547/6, 547/7, 547/8, 547/9, 547/11, 547/12, 547/13, 547/14, 547/16, 547/17, 547/18, 547/21, 547/22, 547/23, 547/24, 547/25, 547/28, 547/29, 547/30, 547/31, 547/32, 548/1, 548/2, 549/5, 763/2, 763/3, 765/1, 766/1, 1740, 1756 i 1764 k.o. Konjščina naselje Bočadir, Jertovec, Peščeno i Turnišće, , čkbr.1923, 1929/1, 1506/2, 2726, 2727, 2754/1, 2798/2, 2799/1, 2800/1, 2800/2, 2802/1, 2842/1, 2842/6, 2846/3, 2848, 2849/1, 2849/2, 2850/1, 2850/2, 2850/3, 2850/4, 2850/5, 2850/6, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2882/2, 2883/2, 2883/4, 2884/2, 2885, 2886/1, 2886/2, 2887/1, 2887/2, 2888/1, 2902/1, 2902/3, 2903, 2914, 2932, 2940/1, 2940/2, 2941, 2942, 2943/1, 2943/2, 2943/3, 2943/4, 2943/5, 2944,  3018/3, 3019/2, 3019/3, 3019/6, 3019/8, 3026, 3030, 3031, 3032, 3033, 3035/2, 3035/3, 3035/5, 3036/1, 3036/2, 3055, 3056, 3058/1, 3058/2, 3058/3, 3060, 3061, 3067, 3068/1, 3068/2, 3069, 3076, 3077, 3106, 3107, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116/2, 3116/3, 3117, 3118, 3119, 3126/3, 3126/4, 3125, 3126 i 9999/25 k.o. Jertovec naselje Bočadir, Jertovec, Peščeno i Turnišće, , čkbr. 1375/1, 1376/1, 1376/2, 1378/1, 1378/9, 1378/10, 1401/1, 1401/2, 1401/3, 1402/1, 1402/2, 1404/1, 1409/3, 1409/4, 1409/5, 1409/6, 1409/7, 1409/8, 1409/9, 1409/10, 1409/12, 1409/13, 1409/14, 1409/15, 1409/16, 1410, 1416, 1485, 1486/4, 1486/5, 1486/6, 1486/8, /1486/9, 1486/13, 1486/15, 1488/1, 1488/2, 1488/3, 1517/7, 1529, 1531, 1535 i 1538 k.o. Pešćeno naselje Bočadir, Jertovec, Peščeno i Turnišće,.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  10.11.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, drugi kat/62.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Milena Tkalčević, ing.građ.