Zagorje
Bajka na dlanu

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Općina Jesenje

Datum objave: 2. svibnja 2024.

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Općina Jesnje,  Gornje Jesenje, Gornje Jesenje 103

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – postojeći kolnik nerazvrstane ceste, obnova sustava oborinske odvodnje i izgradnja javne rasvjete, 2.b skupine, na postojećoj građevnoj čestici kat. oznake 4528/4 k.o. Jesenje (Gornje Jesenje – Lužani).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17. 05. 2024. u 9:00 sati, na lokaciji  Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.