Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. lipnja 2024.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za OPĆINA RADOBOJ, HR-49232 Radoboj, Radoboj 8

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – NC-RC24, 2.b skupine,
  • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – izgradnja nogostupa, oborinske odvodnje i javne rasvjete, 2.b skupine,

na katastarskim česticama broj 3514/7, 3508/3 (dio) i 3514/1 (dio) k.o. Radoboj (Radoboj).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28. 6.2024, u 9:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.