Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. rujna 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Pregrada

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000265
URBROJ: 2140/01-08/4-18-0006
Pregrada, 20.09.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA HUM NA SUTLI , HR-49231 HUM NA SUTLI, HUM NA SUTLI 175.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – II FAZA izgradnje prometnice kroz zonu malog poduzetništva “DRAJŽA”, 2. skupine, na katastarskim česticama 1663/2 (1663/5)., 1668/19 (1668/35)., 1668/18 (1668/34)., 1664/2 (1664/6)., 1664/3 (1664/7)., 1668/1 (1668/20)., 1667 (1667/2)., 1668/2 (1668/21)., 1668/7 (1668/22)., 1668/9 (1668/24)., 1668/8 (1668/23)., 1668/11(1668/26)., 1668/12 (1668/27)., 1668/13 (1668/28)., 1668/10 (1668/25)., 1668/16 (1668/31)., 1668/15 (1668/30)., 1668/14 (1668/29).,  1668/17 (1668/32)., 1658/1 (1658/3, 1658/4)., 1648 (1648/2)., 1662/2 (1662/3)., 1663/1 (1663/3)., 1664/1 (1664/8)., 1797 (1797/3)., sve k.o. Hum na Sutli, te katastarskim česticama 275/22 (275/45)., 275/21 (275/44)., 275/24 (275/47)., 275/23 (275/46)., 275/27 (275/50)., 275/26 (275/49)., 275/25 (275/48)., 275/28 (275/51)., 262/12 (262/16)., 262/13 (262/17)., 275/18 (275/41)., 275/19 (275/42)., 275/20 (275/43).,275/10 (275/33)., 275/11 (275/34)., 275/12 (275/35)., 275/13 (275/36)., 275/32 (275/37)., 275/15 (275/38)., 275/16 (275/39)., 275/17 (275/40)., 265., 264., 263., sve k.o. Prišlin.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  01.10.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20,.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Josipa Horvat, bacc.ing.građ.