Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. kolovoza 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000085
URBROJ: 2140/01-08/1-18-0008
Krapina, 16.08.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske ceste d.o.o. , HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija državne ceste DC 74 dionica Krapina-Bednja, poddionica Žutnica- kamenolom Gorjak, duljine 4,1 km, 1. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 1/2, 2/3, 12, 107/2, 136/2, 105, 106, 5106/11, 5110, 5118, 5124 k.o. Krapina-grad, k.č.br. 11922/5, 11923/2, 11924/2, 11925/2, 11926/4, 11932/5, 11933/2, 11933/3, 11934/2, 11934/3, 11935/7, 11935/8, 11935/9, 11935/10, 11935/11, 11937/4, 11937/5, 11937/6, 11938/4, 14501/6, 14503/8, 14503/9, 14507/2, 14945/6, 14945/7, 14945/8, 14945/9, 14945/10, 14945/11, 14945/12, 14946/5, 14946/6, 14947/2, 14951/1, 14951/2, 14952/9, 14973/1, 14973/2, 14977/2, 14979/2, 14980/4, 14980/5, 14980/6, 14981/2, 14985/3, 14985/4, 14985/5, 14985/6, 14986/7, 14986/8, 14988/2, 14992/8, 14992/9, 14992/10, 14992/12, 14992/11, 14997/3, 14997/4, 14997/5, 14998/2, 14998/3, 14998/4, 14999/3, 15004/4, 15004/5, 15005/2, 15006/5, 15006/6, 15006/7, 15006/8, 15008/4, 15008/5, 15008/6, 15014/4, 15026/2, 15027/2, 15027/3, 15028/2, 15029/3, 15029/4, 15029/5, 15029/6, 15031/7, 15031/8, 15031/9, 15031/10, 15031/11, 15031/12, 15037/3, 15059/2, 15068/5, 15068/6, 15068/7, 15071/3, 15071/4, 15071/5, 15078/7, 15078/8, 15078/9, 15078/10, 15078/11, 15078/12, 15084/13, 15084/14, 15084/15, 15085/4, 15085/5, 15085/6, 15089/5, 15092/2, 15092/3, 15092/4, 15092/5, 15097/5, 15097/6, 15097/7, 15097/8, 15098/3, 15098/4, 15098/5, 15098/6, 15101/5, 15153/2, 15154/3, 15154/4, 15154/5, 15155/2, 15155/3, 15155/4, 15160/6, 15168/4, 15168/5, 15169/2, 15170/1, 15170/2, 15170/3, 15171/2, 15173/6, 15215/2, 15215/3, 15215/4, 15501, 15503/1, 15505/2, 15510/2, 15510/3, 15514/2, 15518/4, 15518/5, 15518/7, 15518/8, 15167, 11937/1, 11937/2, 11937/3, 15518/1, 15518/6 k.o. Krapina i k.č.br. 1241/10, 1241/11, 1241/12, 1241/13, 1241/14, 1241/15, 1241/16, 1241/17, 1242/8, 1242/9, 1243/2, 1243/3, 1246/6, 1246/7, 1246/8, 1248/3, 1249/2, 1284/6, 1284/7, 1284/5, 1287/14, 1493/2, 1494/1, 1494/11, 1494/12, 1494/13, 1494/14, 4529 k.o. Jesenje.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.08.2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Vidiček, ing.građ.