Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 8. lipnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000012
URBROJ: 2140/01-08/1-18-0004
Krapina, 08.06.2018.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske ceste d.o.o. , HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija državne ceste DC 207, dionica 001, od stac. 8+533 km do stac. 14+500 km, duljine 5967 m, na građevnoj čestici k.č.broj 2848, 2849, 27, 28, 2850/3, 41/1, 43/22, 43/1, 46/3 k.o. Lupinjak, k.č.broj 1581/2, 1317/2, 1318/1, 1318/3, 1318/4, 1318/5, 1315/2, 1315/3, 1314/1, 1312, 1562/1, 1310, 1309, 1308, 1305/4, 1305/3, 1303/1, 1579, 1298/1, 1297/1, 1297/2, 1282/2, 1278/3, 1276/1, 1276/2, 1276/3, 1275/5, 1281, 1279, 1219/4, 1219/2, 1219/1, 1652, 1218/1, 1233, 1235/3, 1234/1, 1235/1, 1234/2, 1204/3, 1204/2, 1202/1, 1202/4, 1202/5, 1202/2, 1190/4, 1190/2, 1191/8, 1191/7, 1610/2, 1595, 1610/5, 1191/5, 1191/6, 1191/3, 1610/4, 1648, 1191/4, 1193/1, 1194/6, 1194/2, 1194/3, 1151/2, 1144/4, 1144/5, 1144/7, 1144/2, 999/1, 999/2, 1001/2, 993/4, 993/7, 993/3, 993/8, 993/2, 994/8, 991/2, 991/8, 991/9, 991/12, 991/10, 991/11, 1020/6, 1020/3, 1020/5, 1020/4, 1644, 1020/5, 1020/4, 1020/2, 1629/3, 1643, 1636/2, 1629/4, 972, 1593/1, 1609/3, 974/1, 974/9, 974/11, 974/3, 974/10, 1609/2, 1039/2, 1039/3, 1040/1, 1040/2, 1040/5, 1042/6, 1637 k.o. Hlevnica i k.č.broj 4039/1, 925/1, 924/1, 923/1, 4039/2, 899/1, 899/2, 899/3, 898/1, 897/1, 4039/3, 885, 882, 797/1, 797/2, 787/2, 5024, 5021/2, 728, 731/5, 724/4, 509/2, 509/3, 5016, 510/1, 510/2, 510/3, 510/4, 511/2, 513/5, 5014, 520/1, 520/4, 5010, 578/1, 576/1, 576/2, 576/5, 570, 4001/4, 286, 294, 295/1, 4082/54, 4082/13, 300/1, 5047, 4003, 304, 305/6, 4006/1 k.o. Đurmanec.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.06.2018. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Vidiček, ing.građ.