Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. svibnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000050
URBROJ: 2140/01-08/6-15-0007
Zlatar, 04.05.2015.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

PLIN KONJŠČINA društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom  HR-49282 Konjščina, Jertovec 150

– dostavlja se

  • Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– rekonstrukciju građevine   – srednjotlačni plinovod u Gradu Zlataru (Zagrebačka ulica – Trg slobode – Sajmišna ulica – dio naselja Ladislavec), 3. skupine,

na katastarskim česticama u k.o. Zlatar i k.o. Martinci Zlatarski..

  • Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.05.2015. godine u 9.00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, u prostorijama ovog Upravnog odjela, soba 62/II kat.
  • Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  • Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Stjepan Lisjak, ing.građ.