Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 14. siječnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-350-05/20-05/000005

URBROJ: 2140/01-08-5-20-0004

Zabok, 14.01.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

STJEPAN BUBNJAR, HR-49221 Bedekovčina, GRABE 37E

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– utvrđivanje građevne čestice stambene namjene, skupina neodređena

– utvrđivanje građevne čestice poljoprivredne namjene, skupina neodređena – uzgoj domaćih životinja i spremište

na novoformiranoj građevnoj čestici kat. čest. br. 283/2 (nastala od dijela kat. čest. br. 283/2) k.o. Poznanovec (Poznanovec, Zelengajska ulica 1).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.01.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Sonja Horvat, ing.građ.