Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 23. srpnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok

KLASA: UP/I-350-05/15-05/000072
URBROJ: 2140/01-08/5-15-0004
Zabok, 23.07.2015.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VALOVITI PAPIR – DUNAPACK društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu valovitim papirom  HR-49210 Zabok, Trebež 2

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

  • poslovnu zgradu za proizvodnju ploča od valovitog papira i preradu u ambalažu od valovitog papira,
  • poslovnu zgradu – skladište

na katastarskim česticama broj: 8096/1 (3923/1) i 8051 (3972/1, 3972/2, 3972/3 i 3972/4) k.o. Zabok.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.07.2015. godine u 8.00 sati, na lokaciji Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Stjepan Vukić, ing.građ.