Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 21. studenoga 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000312

URBROJ: 2140/01-08/5-19-0004

Zabok, 21.11.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

VINKO SINKOVIĆ, HR-49210 Zabok, PROSENIK ZAČRETSKI 13

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

– uporabu građevine stambene namjene, skupina neodređena

na novoformiranoj građevnoj čestici 499/15 k.o. Pustodol (Zabok, Prosenik Začretski 13).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.12.2019 u 08:45 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Sonja Horvat, ing.građ.