Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 7. ožujka 2022.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.03.2022 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.