Zagorje
Bajka na dlanu

Kreditiranje obrtnih sredstava za 2009. i 2010. godinu

Datum objave: 4. svibnja 2009.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
raspisuje
 
NATJEČAJ
 
«Kreditiranje obrtnih sredstava za 2009. i 2010. godinu  na području Krapinsko-zagorske županije ».
  
I.
 
Korisnici kredita na temelju Ugovora o «Kreditiranju obrtnih sredstava za 2009. i 2010. godinu  na području Krapinsko-zagorske županije »  mogu biti: 
  • obrti,
  • mala i srednja trgovačka društva,
  • zadruge i profitne ustanove,
  • fizičke osobe u slobodnim zanimanjima,
      koji su u 100% vlasništvu državljana Republike Hrvatske
 
II.
Uvjeti kreditiranja:
     a) iznos kreditnih sredstava utvrditi će Povjerenstvo u dogovoru s bankama,
b) rok otplate do 18 mjeseci,
c) rok korištenja kredita  do 3 mjeseca.
d) kamatna stopa kod ERSTE d.d. iznosi 7,70% godišnje fiksna,
e) kamatna stopa kod ZABA d.d. iznosi do 12 mjeseci  9,90 % godišnje promjenjiva, i do 18 mjeseci  9,90 % godišnje promjenjiva,
f) kamatna stopa kod PBZ d.d. iznosi do 12 mjeseci minimalno 9,5%, i do 18 mjeseci minimalno 10,00 %, 
 Kamatu po utvrđenoj kamatnoj stopi podmiruju:
– Županija  subvencionira 50 % redovne kamate kod ZABA d.d.
– Županija  subvencionira 50 % fiksne kamate  kod  ERSTE  d.d.
– Županija  subvencionira 50 % fiksne kamate  kod  PBZ  d.d.
– razliku do visine redovne odnosno fiksne  kamatne stope snosi Korisnik kredita.
III.
Namjena kredita:
Za financiranje povremenih potreba u obrtnim sredstvima.
 
 IV.
 
Realizacija kredita vršit će se u suradnji sa slijedećim bankama:
Erste&Steiermärkische bank dd Zagreb, Zagrebačka banka dd Zagreb,
Privredna banka dd Zagreb.
  
V.
 
Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja izraditi će prijedlog rang liste poduzetničkih zahtjeva za poduzetničke kredite, te odlučiti o dodjeli subvencije pojedinom poduzetničkom projektu.
 
VI.
 
Poduzetnici dostavljaju zahtjev s dokumentacijom u Upravni odjel za gospodarstvo-Služba za obrt i industriju, Magistratska 1, Krapina, tel. 329-065, 329-064,329-066.
Sve informacije mogu se dobiti na internet adresi: www.kzz.hr/natjecaji.asp
                                                                                 
VII.
Natječaj je otvoren do utroška sredstava.
 
VIII.
 
Nepotpune prijave neće se zaprimati.
 
Popis potrebne dokumentacije i obrazac zahtjeva možete preuzeti ispod teksta.