Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 18. travnja 2024.
 • Natječaj je otvoren do 15. svibnja 2024. godine.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU,
BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Krapinsko-zagorske županije

KLASA: 004-04/24-01/08
URBROJ: 2140-09/07-24-1
Krapina, 18. travnja 2024.

LIKOVNI I LITERARNI NATJEČAJ
za djecu predškolske dobi, učenike osnovnih i srednjih škola
u Krapinsko-zagorskoj županiji

Cilj natječaja je njegovanje literarnog stvaralaštva te likovne i vizualne kulture učenika, poticanje pisanog i umjetničkog izražavanja. Ovim natječajem želimo potaknuti na promišljanje o neravnopravnom položaju žena i muškaraca, rodnim stereotipima, mirotvornoj komunikaciji te sprječavanju nasilja nad ženama i muškarcima.

Svojim likovnim i literarnim radovima učenici mogu opisati svoju obitelj, objasniti zašto podjela na muške i ženske poslove nije bitna, razlog odabira svog zanimanja ili zanimanja nekog člana/ce svoje obitelji. U natječaju je potrebno koristiti pravilne izraze zanimanja za rod (učenik-učenica, učitelj-učiteljica, pravnik-pravnica…). U radovima trebaju doći do izražaja nediskriminirajući stavovi prema rodnim i spolnim razlikama, uvažavanje različitosti.

Uvjeti natječaja:

Literarni zadatak je napisati kratak sastavak, priču ili pjesmu. Radovi mogu biti pisani hrvatskim književnim jezikom ili na nekom od hrvatskih narječja ili zavičajnih govora.

Likovni zadatak je izraditi sliku/crtež u slobodnoj tehnici.

Tema / motiv za literarno i likovno stvaralaštvo:

MOJA OBITELJ – podjela poslova u obitelji – tko što radi,

Jedan dan u mojoj obitelji

Što me veseli raditi? (a baš nije uobičajeno za mušku ili žensku osobu)

Pravo sudjelovanja imaju djeca predškolske dobi, učenici od 1. do 8. razreda osnovne škole te učenici srednjih škola, učenici s teškoćama u razvoju koji rade po primjerenim programima odgoja i obrazovanja. 

Svi pristigli radovi bit će podijeljeni u pet kategorija:

 1. predškolski uzrast
 2. do 4.r. osnovne škole
 3. do 8.r. osnovne škole
 4. srednje škole
 5. učenici s teškoćama u razvoju

Prijavu djece i učenika za sudjelovanje u natječaju mogu izvršiti odgojitelji/odgojiteljice u dječjim vrtićima, učitelji/učiteljice u osnovnim školama, posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama te nastavnici u srednjim školama.

Na natječaj je moguće prijaviti samo individualne učeničke radove.

Broj radova za sudjelovanje po kategoriji iz jedne škole/vrtića je najviše 5 radova.

Jedno dijete može se natjecati samo s jednim radom u kategoriji (jednim likovnim i/ili  jednim literarnim radom).

Svaki rad na poleđini treba sadržavati:

 • ime i prezime djeteta / učenika/ice / nastavnika/ice, razred
 • kategoriju natjecanja
 • naziv i adresu škole/vrtića/ustanove
 • ime i prezime mentora/mentorice/kontakt
 • adresu elektroničke pošte ustanove

Rok za predaju literarnih i likovnih radova je zaključno s 15. svibnja 2024. godine.

Uz radove obavezno se predaju Prilozi 1. i 2.:

–  prilog 1. Privola roditelja za prikupljanje o obradu osobnih podataka

–  prilog 2. Privola učitelja/mentora za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podatka u svrhu sudjelovanja na natječaju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu.

Literarne radove potrebno je poslati elektroničkim putem na adresu: ravnopravnost@kzz.hr.

Likovne radove šaljite redovnom poštom na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU,
BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Krapinsko-zagorske županije
Magistratska 1
49000 Krapina
s naznakom „Za likovni i literarni natječaj“

Stručni ocjenjivački sud odabrat će radove za izložbu od kojih će tri najuspješnija rada po kategoriji biti nagrađena. Izložba, prezentacija i dodjela nagrada bit će održana uz obilježavanje Dana obitelji u drugoj polovici svibnja.

Službeni rezultati bit će objavljeni na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije, a škole, vrtići i ustanove čiji će sudionici natječaja biti nagrađeni ili pohvaljeni bit će obaviješteni elektroničkom poštom o točnom  datumu, vremenu i mjestu izložbe i prezentacije literarnih radova.

Radovi pristigli na natječaj se ne vraćaju.

Zaštita osobnih podataka: Natječaj je raspisan u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Krapinsko-zagorska županija obvezuje se osobne podatke sudionika natječaja (ime i prezime, razred i ustanovu iz koje dolaze te ime i prezime mentora/mentorice i kontakt), čuvati u tajnosti, a nakon završetka izložbe brisati.

Krapinsko-zagorska županija objavit će osobne podatke samo onih sudionika natječaja čiji će radovi biti nagrađeni ili pohvaljeni te će ih koristiti isključivo za potrebe likovnog natječaja i likovne izložbe.