Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. listopada 2011.

Upravni odjel za promet i
komunalnu infrastrukturu

Povjerenstvo za provođenje postupka
javnog poziva za obavljanje javnog
linijskog prijevoza putnika na
području Krapinsko-zagorske županije

KLASA: 340-05/11-01/18
URBROJ: 2140/1-06-11-05
Krapina, 21. listopada 2011.

 

Temeljem članka 2. stavka 2., te temeljem članka 9. stavka 4. Pravilnika o načinu provođenja, rokovima i mjerilima za obavljanje linijskog prijevoza putnika temeljem javnog poziva («Narodne novine», broj 132/05., 144/05., 20/06., 111/07. i 112/09) Povjerenstvo za provođenje postupka javnog poziva za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na području Krapinsko-zagorske županije objavljuje

 

P O N O V L J E N I   J A V N I   P O Z I V

na podnošenje ponuda za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na

županijskoj liniji Krapina – Zabok na kojoj je dozvola prestala važiti prije isteka roka

 

1. PREDMET: obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na županijskoj liniji na kojoj je dozvola prestala važiti prije isteka roka:

 

C1 097 KRAPINA – ZABOK (željeznički kolodvor)


2. DOKUMENTACIJU koja sadrži podatke vezane uz predmet i opće uvjete ponovljenog Javnog poziva te sadržaj ponude, ponuditelji mogu zatražiti, bez naknade, radnim danom u Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za promet i komunalnu infrastrukturu, Krapina, Magistratska 1 (potkrovlje) u vremenu od 08.00 do 14.00 sati, a informacije se mogu dobiti na broj: 049/329-087 i 049/329-082, fax: 049/329-089.

3. JAVNO OTVARANJE PONUDA održat će se dana 08. studenog (utorak) 2011. godine u 09.00 sati u Krapinsko-zagorskoj županiji, Krapina, Magistratska 1, u prostoriji za sastanke (potkrovlje).

 

 

                                                                                        PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                                       Anđelko Ferek Jambrek, dipl.ing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Upravni odjel za promet i

                 komunalnu infrastrukturu

 

Povjerenstvo za provođenje postupka

javnog poziva za obavljanje javnog

linijskog prijevoza putnika na

području Krapinsko-zagorske županije

KLASA: 340-05/11-01/18                               

URBROJ: 2140/1-06-11-05

Krapina, 21. listopada 2011.

 

 

Temeljem članka 2. stavka 2., te temeljem članka 9. stavka 4. Pravilnika o načinu provođenja, rokovima i mjerilima za obavljanje linijskog prijevoza putnika temeljem javnog poziva («Narodne novine», broj 132/05., 144/05., 20/06., 111/07. i 112/09) Povjerenstvo za provođenje postupka javnog poziva za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na području Krapinsko-zagorske županije objavljuje

 

P O N O V L J E N I   J A V N I    P O Z I V

na podnošenje ponuda za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na

županijskoj liniji Krapina – Zabok na kojoj je dozvola prestala važiti prije isteka roka

 

1.          PREDMET: obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na županijskoj liniji na kojoj je dozvola prestala važiti prije isteka roka:

 

                C1 097               KRAPINA – ZABOK (željeznički kolodvor) 

 

2. DOKUMENTACIJU koja sadrži podatke vezane uz predmet i opće uvjete ponovljenog Javnog poziva te sadržaj ponude, ponuditelji mogu zatražiti, bez naknade, radnim danom u Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za promet i komunalnu infrastrukturu, Krapina, Magistratska 1 (potkrovlje) u vremenu od 08.00 do 14.00 sati, a informacije se mogu dobiti na broj: 049/329-087 i 049/329-082, fax: 049/329-089.          

 

3. JAVNO OTVARANJE PONUDA održat će se dana 08. studenog (utorak) 2011. godine u 09.00 sati u Krapinsko-zagorskoj županiji, Krapina, Magistratska 1, u prostoriji za sastanke (potkrovlje).

 

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Anđelko Ferek Jambrek, dipl.ing.