Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. svibnja 2013.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva objavila je, kao ugovaratelj, natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projekata u cilju podrške programima organizacija civilnog društva u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine. Sredstva se dodjelju u okviru IPA Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala, a rok za predaju sažetka projektnih prijedloga je 28.lipnja. Prihvatljivi prijavitelji moraju biti pravne osobe, odnosno neprofitne organizacije i organizacije civilnog društva, uključujući poslovne udruge, sindikate, zaklade, pravne osobe vjerske zajednice i socijalne zadruge. Suprijavitelji, ali ne i podnositelji projektnih prijedloga mogu biti i gradovi, općine, županije, ustanove koje pružaju javne usluge, osnovne i srednje škole, javne visokoškolske ustanove, istraživačke organizacije i slično. U projekt mora biti uključena najmanje jedna organizacija civilnog društva koja nije registrirana u istoj županiji kao prijavitelj, a projekt može trajati u rasponu od 12 do 24 mjeseca. Među prihvatljivim aktivnostima su one koje se odnose na zagovaranje, osnaživanje i motivaciju u području politika zapošljavanja i društvene aktivnosti te izgradnju parterstava za povećanje mogućnosti suočavanja s hitnim društvenim i gospodarskim izazovima te ostvarivanje važnih doprinosa u društvenom razvoju. Iznos bespovratnih sredstava po projektu kretat će se od minimalno 50.000 do maksimalno 100.000 eura, odnosno od 50 do najvipe 85 posto prihvatljivih troškova projekta.

Sve informacije, smjernice i obrasce zainteresirani mogu naći na internetskoj stranici Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.