Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za dodjelu poticaja u svrhu poboljšanja smještajnih kapaciteta u agroturizmu

Datum objave: 14. kolovoza 2008.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA – ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
O b j a v lj u je
N A T J E Č A J
                za dodjelu poticaja u svrhu poboljšanja  smještajnih kapaciteta u agroturizmu
 
1.      Krapinsko-zagorska županija  će poticati  poboljšanje smještajnih kapaciteta u agroturizmu u svrhu obogaćivanja turističke ponude Krapinsko-zagorske županije, dodjelom bespovratnih poticaja.
2.      Korisnici poticaja su:
–          Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava na području Krapinsko-zagorske županije
–          Obrti koji imaju proizvodnju i plasman vlastitog proizvoda na tržište i to više od 50% ili dokaz razmjene sa drugim domaćinstvima
–          Trgovačka društva sa 100% vlastite proizvodnje sa područja Krapinsko-zagorske županije koji su uključeni u program „Agroturizma“
–          Kandidati koji imaju projekte kojima se ostvaruje navedeni cilj ( vlastita proizvodnja već postoji, projektna dokumentacija za uređenje smještajnih kapaciteta postoji , i planira se puštanje u funkciju do kraja 2008.godine )
3.      Zainteresirani za dobivanje poticaja podnose Zahtjev na propisanom obrascu .
4.      Uz Zahtjev se  prilaže  slijedeća dokumentacija:
–          Dokaz o statusu nositelja projekta ( preslika iskaznice o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava za OPG, izvadak iz sudskog ili obrtnog registra,
–          Dokaz o vlasništvu  objekta za koji se traže sredstva
–          Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja
–          Projektna dokumentacija koja sadrži: naziv projekta, cilj, program ulaganja, trajanje i faze ulaganja
–          Sva potrebna odobrenja sukladno predloženom projektu
–          Troškovnik, predračuni ili računi za materijal, radove ili opremu
–          Foto dokumentaciju postojećeg stanja
5.      Maksimalni iznos poticaja po  pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kn.
6.      Zahtjevi  sa propisanom dokumentacijom podnose se u Upravni odjel za gospodarstvo KZŽ , Krapina, Magistratska 1 , do 15.rujna 2008.g.
7.      Sve obavijesti kao i obrasci mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo KZŽ, ili na telefon 049 329-064, ili u Zagorskoj razvojnoj agenciji na telefon 049 373-161.
8.      Nepotpuni Zahtjevi neće se zaprimati.