Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za dodjelu poticaja u svrhu poboljšanja smještajnih kapaciteta u agroturizmu

Datum objave: 3. kolovoza 2009.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
O b j a v lj u je
N A T J E Č A J
za dodjelu poticaja u svrhu poboljšanja smještajnih kapaciteta u agroturizmu
 1. Krapinsko-zagorska županija  će poticati  poboljšanje smještajnih kapaciteta u agroturizmu u svrhu obogaćivanja turističke ponude Krapinsko-zagorske županije, dodjelom bespovratnih poticaja.
2. Korisnici poticaja su:
– Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava na području Krapinsko-zagorske županiji
– Obrti koji imaju proizvodnju i plasman vlastitog proizvoda na tržište i to više od 50% ili dokaz razmjene sa drugim domaćinstvima
– Trgovačka društva sa 100% vlastite proizvodnje sa područja Krapinsko-zagorske županije koji su uključeni u program „Agroturizma“
– Kandidati koji imaju projekte kojima se ostvaruje navedeni cilj ( vlastita proizvodnja već postoji, projektna dokumentacija za uređenje smještajnih kapaciteta postoji )
3. Zainteresirani za dobivanje poticaja podnose Zahtjev na propisanom obrascu .
4. Uz Zahtjev se  prilaže  slijedeća dokumentacija:
– Dokaz o statusu nositelja projekta ( preslika iskaznice o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava za OPG, izvadak iz sudskog ili obrtnog registra,
– Dokaz o vlasništvu  objekta za koji se traže sredstva
– Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja
– Projektna dokumentacija koja sadrži: naziv projekta, cilj, program ulaganja, trajanje i faze ulaganja
– Sva potrebna odobrenja sukladno predloženom projektu
– Troškovnik, predračuni ili računi za materijal, radove ili opremu
– Foto dokumentaciju postojećeg stanja
5. Maksimalni iznos poticaja po  pojedinom projektu iznosi 50.000,00 kn.
6. Korisnici poticaja iz 2008.g ne mogu se javiti za dobivanje poticaja u 2009.g.
7. Zahtjevi  sa propisanom dokumentacijom podnose se u Upravni odjel za gospodarstvo KZŽ , Krapina, Magistratska 1 , do 20.rujna 2009.g. (Obrazac zahtjeva možete preuzeti ispod teksta)
8. Sve obavijesti kao i obrasci mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo KZŽ, ili na telefon 049 329-064, ili u Zagorskoj razvojnoj agenciji na telefon 049/373-161.
9. Nepotpuni Zahtjevi neće se zaprimati.