Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za dodjelu potpora u svrhu poboljšanja smještajnih kapaciteta u agroturizmu

Datum objave: 12. srpnja 2010.

Krapinsko – zagorska županija će poticati poboljšanje smještajnih kapaciteta u agroturizmu u svrhu obogaćivanja turističke ponude Krapinsko – zagorske županije, dodjelom bespovratnih potpora prema „Pravilniku o dodjeli potpora u svrhu poboljšanja smještajnih kapaciteta u agroturizmu Krapinsko-zagorske županije“.