Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za izbor i imenovanje direktora Integriranog prometa Zagrebačkog područja

Datum objave: 27. veljače 2015.

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.,

Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora društva

Direktor (m/ž)

Kandidati moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

– Magistar, odnosno stručni specijalist struke

– Najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima

– Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– Nema zapreka za imenovanje iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Prednost imaju kandidati sa sljedećim znanjima i karakteristikama:

– Samostalna i odgovorna osoba sa razvijenim organizacijskim vještinama

– Iskustvo u vođenju velikih infrastrukturnih projekata

– Izvrsne komunikacijske vještine, sposobnost vođenja tima

– Napredno znanje rada na računalu

Direktor se imenuje na vrijeme od 4 godine

Uz prijavu za natječaj, kandidati su dužni dostaviti:

– Životopis

– Presliku osobne iskaznice

– Presliku diplome, dokaz o stručnoj spremi

– Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 2 mjeseca

Prijave s prilozima dostavljaju se preporučenom pošiljkom u zatvorenim omotnicama sa obveznom naznakom „za natječaj“ na adresu:

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

Zagreb, Trg S. Radića 1

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.