Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 27. travnja 2012.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA: 112-06/12-01/07

URBROJ: 2140/01-10-12-19

Krapina, 27. travnja 2012.

 

Na temelju članka 20. stavka 4. alineja 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, upućuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

Dana 04. svibnja 2012. godine (petak) s početkom u 10,00 sati u zgradi Krapinsko – zagorske županije, prostoriji za sastanke, Magistratska 1 u Krapini, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta – vježbenik/ca

a temeljem objavljenog javnog natječaja u «Narodnim novinama» broj 27. od 02. ožujka 2012. godine i na web stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr (natječaji i javni pozivi), za prijam u službu u Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, za radno mjesto vježbenik/ca – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za radno mjesto:

– vježbenik/ca

1. Bertol Jasna, Krušljevo Selo 91, 49 243 Oroslavje

2. Bošnjaković Irena, Baburičina 10/2, 10 000 Zagreb

3. Haric Jelena, Pustodol 42, 49 240 Donja Stubica

4. Jozanović Klaudia, Bešići 1b, 10 000 Zagreb

5. Kamenečki Ivana, Doliće 82, 49 000 Krapina

6. Klanjčić Ivana, Mokrička 64, 10 290 Zaprešić

7. Krolo Josip, Buzetska 1, 31 000 Osijek

8. Lazarin Anita, Baranovićeva 12, 10 000 Zagreb

9. Mrčela Hrvoje, Savska 50, 10 000 Zagreb

10. Mrzlečki Martina, Žutnica 26, 49 000 Krapina

11. Podgajski Natalija, Štuparje 105, 49 234 Petrovsko

12. Ptičar Novački Maja, Frana Galovića 1C, 49 000 Krapina

13. Valjak Anamarija, Lug Orehovički 46, 49 228 Brestovec Orehovički

 

Kandidati/kinje koji pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti dužni su predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Ako kandidati/kinje ne pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj.

Pravni izvori koje trebaju koristi kandidati za pripremanje za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, te opis postupka provjere znanja i sposobnosti te bodovanja objavljeni su u Uputama kandidatima prijavljenim na natječaj u Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine na web stranici Krapinsko – zagorske županije www.kzz.hr od 06. ožujka 2012. godine.

Testiranje i intervju provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Krapinsko – zagorske županije, www.kzz.hr i na Oglasnoj ploči Krapinsko – zagorske županije u prizemlju zgrade, Magistratska 1, Krapina.

 

                                                                                 PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                                                        Ljiljana Malogorski, dipl.iur.