Zagorje
Bajka na dlanu

Natječaj za Projekt «Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva » za 2008. godinu

Datum objave: 25. veljače 2008.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
 
raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za Projekt «Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva » za 2008. godinu
 
I.
Korisnici kredita na temelju Ugovora o Programu i ovog Ugovora o načinu provedbe Programa  mogu biti:
– obrti,
– mala i srednja trgovačka društva,
– zadruge i ustanove,
– obiteljska poljoprivredna gospodarstva.
koji su u 100% vlasništvu državljana Republike Hrvatske
 
II.
 
Uvjeti kreditiranja:
a) iznos pojedinačnog kredita:
–          najniži iznos kredita: 20.000,00 kn
–          najviši iznos nije određen;
b) rok otplate do 10 godina
c) poček do 2 godine koji je uračunat u rok otplate
d) Kamatna stopa se utvrđuje u visini prinosa na trezorske zapise Ministarstva financija RH na bazi 91 dan uvećano za 3  postotna poena. Ista  se utvrđuje dinamikom i na način utvrđen Odlukom o kamatnim stopama Banke za utvrđivanje referentnih stopa. (Zagrebačka banka dd Zagreb, Privredna banka dd Zagreb, Hrvatska poštanska banka dd Zagreb)
       Kamatna stopa redovna: 6,5% godišnje, fiksna (ne mijenja se za cijelo vrijeme trajanja
       kredita) (Raiffeisen bank dd Austria)
 Kamatu po utvrđenoj kamatnoj stopi podmiruju:
– JLS  subvencionira 1 p.p. godišnje
– Županija  subvencionira 1p.p. godišnje
– Županija i JLS subvencioniraju kamatu za cijelo vrijeme trajanja kredita 
   i to za vrijeme korištenja, počeka i otplate kredita
– razliku do visine redovne kamatne stope snosi Korisnik kredita.
III.
 
Namjena kredita:
– kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje poslovnih/proizvodnih objekata
– nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme
– kupnja prijevoznih sredstava u funkciji djelatnosti
-kupnja zemljišta i izgardnja objekta u funkciji djelatnosti u poslovnoj zoni na području Županije
-kupnja bređih junica i krava prvotelki i poljoprivredne mehanizacije
– obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unapređenje poslovanja (najviše do 50% iznosa odobrenog kredita)
IV.
 
Realizacija kredita vršit će se u suradnji sa slijedećim bankama:
Zagrebačka banka dd Zagreb, Privredna banka dd Zagreb, Raiffeisen bank dd Austria i Hrvatska poštanska banka dd Zagreb.
 
V.
 
Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja izraditi će prijedlog rang liste poduzetničkih zahtjeva za poduzetničke kredite, te odlučiti o dodjeli subvencije pojedinom poduzetničkom projektu.
 
VI.
 
Poduzetnici dostavljaju zahtjev s dokumentacijom u Upravni odjel za gospodarstvo-Služba za obrt i industriju, Magistratska 1, Krapina, tel. 329-065, 329-064.
Sve informacije mogu se dobiti na internet adresi: www.kzz.hr/natjecaji.asp
                                                                                
VII.
Natječaj je otvoren do 10.03.2008. godine
 
VIII.
 
Nepotpune prijave neće se zaprimati.