Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. lipnja 2023.
  • Rješenje za namjeravani zahvat možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

Predmetnim zahvatom je predviđeno uređenje potoka Jarek u duljini 926,12 m od stac. km 0+400,00 do stac. km 1+326,12, u svrhu obrane od poplava u naselju Mokrice.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) objavljuje informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat uređenja potoka Jarek.


Datum zadnje izmjene: 27. studenoga 2023.