Zagorje
Bajka na dlanu

Odluka o izmjenama Javnog natječaja – lovište II/127 – Oroslavje

Datum objave: 18. kolovoza 2022.

Temeljem članka 23. stavka 2. Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj 99/18., 32/19. i 32/20), u skladu sa Odlukom o raspisivanju Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova, KLASA: 323-02/22-01/01, URBROJ: 2140-02-22-1 od 19. srpnja 2022. godine, te temeljem članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13., 13/18., 5/20., 10/20 i 15/21- pročišćeni tekst)  Župan Krapinsko-zagorske županije, donosi

ODLUKU O IZMJENAMA JAVNOG NATJEČAJA
za davanje zakupa prava lova u zajedničkom lovištu II/127- „OROSLAVJE“

   

I

Javni natječaj za davanje zakupa prava lova u zajedničkom lovištu, II/127- „OROSLAVJE“, KLASA: 323-02/22-01/01, URBROJ: 2140-02-22-4 od 19. srpnja 2022. godine (dalje u tekstu: Javni natječaj) objavljen na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije 19. srpnja 2022. godine, (https://www.kzz.hr/javni-natjecaj-davanje-zakupa-prava-lova-loviste-oroslavje) mijenja se kako slijedi:

  • u točki 4.2. Javnog natječaja briše se: „6. Pozitivno mišljenje Hrvatskog lovačkog saveza o poštivanju lovačke etike i promicanju lovstva i lovačkih običaja“,
  • u točki 6. Javnog natječaja riječi: „najkasnije do 31. kolovoza 2022. godine do 12,00 sati“ zamjenjuju se riječima: „najkasnije do 15. rujna 2022. godine do 12,00 sati“,
  • u točki 7. Javnog natječaja riječi: „Javno otvaranje ponuda održat će se 31. kolovoza 2022. godine u 12,00 sati u prostorijama  Krapinsko- zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, dvorana za sastanke“ zamjenjuju se riječima: „Javno otvaranje ponuda održati će se 15. rujna 2022. godine u 12,00 sati u prostorijama  Krapinsko- zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, dvorana za sastanke“

 

II.

Ostale točke Javnog natječaja ostaju neizmijenjene.

 

III.

Ova Odluka o izmjenama Javnog natječaja za davanje zakupa prava lova u zajedničkom lovištu II/127-„OROSLAVJE“ objaviti će se na mrežnim stranicama Krapinsko- zagorske županije i u „Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije“.

 

                                                                                   ŽUPAN
Željko Kolar