Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 6. travnja 2011.

Otvorena tri natječaja u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS

 

Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS je usmjeren na pet područja: zapošljavanje, socijalno uključivanje i zaštita, radni uvjeti, nediskriminacija i različitost, te ravnopravnost spolova. U okviru ovog programa financiraju se aktivnosti kao što su: analize, uzajamno učenje, podizanje svijesti i diseminacija informacija i rezultata te potpora glavnim sudionicima. Trenutno su otvorena tri natječaja u sklopu programa PROGRESS u kojem mogu sudjelovati i organizacije iz Hrvatske.

Natječaj pod nazivom “Mjere informiranja i obuke za radničke organizacije” otvoren je do 18. travnja 2011. za aktivnosti koje se odvijaju između 18. lipnja i 22. prosinca 2011. godine. Potencijalni prijavitelji moraju biti organizacije socijalnih partnera koje predstavljaju radnike na europskoj, nacionalnoj ili regionalnoj razini. Ciljevi natječaja uključuju mjere i inicijative povezane s prilagođavanjem socijalnog dijaloga ka promjenama u zapošljavanju i radu te povezane izazove, poput upozoravanja na modernizaciju tržišta radne snage, kvalitete rada, anticipacije, pripreme i upravljanje promjenama i restrukturiranjem, fleksigurnosti, vještinama, mobilnošću i migracijom, zapošljavanjem mladih, pomoć zdravstvenoj i sigurnosnoj strategiji, približavanjem poslovnog i obiteljskog života, ravnopravnosti spolova, aktivnosti u području anti-diskriminacije, aktivnog starenja, aktivnog uključivanja i poštenog rada.

Natječaj pod nazivom “Informiranje, konzultacije i sudjelovanje predstavnika poduzetništva” otvoren je do 6. rujna 2011. za aktivnosti koje se odvijaju između 6. studenoga i 22. prosinca 2011. godine. Financiraju se mjere usmjerene na jačanje transnacionalne suradnje između predstavnika radnika i poslodavaca u pogledu informacija, konzultacija i sudjelovanja u poduhvatima koji uključuju više od jedne države članice. Sredstva također pokrivaju uspostavu točki za informiranje i promatranje kako bi informirali i pomogli socijalnim partnerima i poduhvatima u izradi struktura transnacionalnih konzultacija, sudjelovanja i informiranja, i kako bi promicali odnose sa EU institucijama.

Natječaj pod nazivom ”Industrijski odnosi i socijalni dijalog” otvoren je do 30. kolovoza 2011. za aktivnosti koje počinju najranije 30. listopada 2011. i najkasnije 22. prosinca 2011. Ciljevi natječaja uključuju mjere i inicijative povezane s prilagodbom socijalnog dijaloga ka promjenama u zapošljavanju i radu te povezane izazove, poput upozoravanja na modernizaciju tržišta radne snage, kvalitete rada, anticipacije, pripreme i upravljanje promjenama i restrukturiranjem, fleksigurnosti, vještinama, mobilnošću i migracijom, zapošljavanjem mladih, pomoć zdravstvenoj i sigurnosnoj strategiji, približavanjem poslovnog i obiteljskog života, ravnopravnosti spolova, aktivnosti u području anti-diskriminacije, aktivnog starenja, aktivnog uključivanja i poštenog rada.

Natječaji su prvenstveno namijenjeni socijalnim partnerima te organizacijama koje se bave socijalnim dijalogom ali sudjelovati mogu i sveučilišta, istraživački centri i specijalizirani instituti, lokalna i regionalna samouprava, tijela državne vlasti, neprofitne organizacije. S obzirom na centraliziranu provedbu programa PROGRESS, prijava se podnosi izravno Europskoj komisiji putem obrazaca dostupnih na web stranici PROGRESS-a.http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327

Državno tijelo zaduženo za ukupnu koordinaciju programa u RH je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva na čijim službenim stranicama možete pronaći više informacija o navedenim natječajima.Kontakt osoba:Krešimir Domjančić, 01 61 06 695, kresimir.domjancic@mingorp.hr