Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 10. rujna 2014.

Krapinsko-zagorska županija, HZZ Pu Krapina i Zagorska razvojna agencija d.o.o. u sklopu projekta Lokalna partnerstva za zapošljavanje – mogućnosti za otključavanje lokalnog talenta izradili su Strategiju razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Strategija je izrađena u suradnji sa Partnerskim vijećem za tržište rada Krapinsko-zagorske županije te uz potporu glavnih dionika tržišta rada.

U tijeku je postupak otvorenog savjetovanja te svoje komentare, prijedloge i sugestije možete slati u razdoblju od 10.09.2014. do 25.09.2014. godine na e-mail adresu: helena@zara.hr.

Nacrt Strategije razvoja ljudskih potencijala nalazi se u prilogu.