Zagorje
Bajka na dlanu

Ponovljeni javni poziv na podnošenje ponuda za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na žup. linijama na kojima su dozvole prestale važiti

Datum objave: 5. veljače 2008.

Temeljem članka 2. stavka 2., te temeljem članka 9. stavka 4. Pravilnika o načinu provođenja, rokovima i mjerilima za obavljanje linijskog prijevoza putnika temeljem javnog poziva («Narodne novine», broj 132/05., 144/05., 20/06. i 111/07.) Povjerenstvo za provođenje postupka javnog poziva za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na području Krapinsko-zagorske županije objavljuje
P O N O V L J E N I   J A V N I    P O Z I V
na podnošenje ponuda za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na županijskim linijama na kojima su dozvole prestale važiti
 
1. PREDMET: obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na županijskim linijama na kojima su dozvole prestale važiti: 1) C1 118 Desinić – Zabok (V), 2) C1 154 Zabok – Desinić (II), 3) C1 157 Desinić – Zabok (III), 4) C1 158 Desinić – Zabok (IV), 5) C1 159 Desinić – Zabok (V), 6) C1 162 Mihalić – Gubaševo (II), 7) C1 163 Dubrovčan II – Mihalić (I), 8) C1 166 Zabok – Desinić (IV), 9) C1 167 Tuhelj – Tuheljske Toplice, 10) C1 007 Zlatar – Batina Rudnik, 11) C1 009 Zlatar – Zlatar Bistrica, 12) C1 013 Marija Bistrica – Zlatar Bistrica, 13) C1 017 Zlatar – Budinšćina ŽS, 14) C1 025 Zlatar – Belečka Selnica II, 15) C1 070 Selnica – Plasišće, 16) C1 071 Zlatar – Zlatar Bistrica, 17) C1 086 Zabok – Desinić, 18) C1 088 Krapinske Toplice – Veliko Trgovišće, 19) C1 090 Ravnice – Desinić, 20) C1 105 Kuzminec – Bedekovčina, 21) C1 112 Zabok – Krapina AK, 22) C1 119 Pregrada – Veliko Trgovišće (I), 23) C1 120 Pregrada – Veliko Trgovišće (II), 24) C1 122 Marija Bistrica – Zabok (I), 25) C1 123 Marija Bistrica – Zabok (II), 26) C1 124 Marija Bistrica – Zabok (III) i 27) C1 126 Mihovljan – Zlatar
 
2. DOKUMENTACIJU koja sadrži podatke vezane uz predmet i opće uvjete ponovljenog Javnog poziva te sadržaj ponude, ponuditelji mogu zatražiti, bez naknade, radnim danom u Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo, Službi za promet i komunalne djelatnosti, Krapina, Magistratska 1 (prizemlje) u vremenu od 08.00 do 12.00 sati, a informacije se mogu dobiti na broj: 049/329-080 i 049/329-082, fax: 049/329-089.           
 
3. JAVNO OTVARANJE PONUDA održat će se dana 18. veljače 2008. godine u 12.00 sati u Krapinsko-zagorskoj županiji, Krapina, Magistratska 3, u prostoriji za sastanke.
 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 
KLASA: 340-05/07-01/15
URBROJ: 2140/1-05-08-09