Zagorje
Bajka na dlanu

Poziv kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta vozača / vozačice na testiranje i intervju

Datum objave: 13. srpnja 2009.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
KLASA: 112-02/09-01/01
URBROJ: 2140/01-01-09-29
Krapina, 13. srpnja  2009.
 
Na temelju članka 20. stavka 4. alineja 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Tajništvo Županije, upućuje
POZIV NA INTERVJU
 
Dana 20. srpnja 2009. godine (ponedjeljak) s početkom u 09.00 sati u zgradi Krapinsko – zagorske županije, u prostorijama Tajništva, soba 17, Magistratska 1, Krapinaodržati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta  vozač/ica, a temeljem objavljenog Oglasa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanja Područne službe Krapina dana 30. lipnja 2009. godine i na web stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr (natječaji za prijam u službu), za prijam u Tajništvo Županije, na radno mjesto vozač/ica  – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme
Kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i mogu pristupiti  intervjuu za radno mjesto:
 
vozač/ica – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme
 
1.    BLAŽENKO DOLOVČAK, Trški Vrh 21, Krapina,
2.    BORIS OVČARIĆ, Ravninsko 56A, Đurmanec,
3.    DRAGUTIN ŠIC, Stubička Slatina 219, Oroslavje,
4.    DAVOR GREGURIĆ, Štrucljevo 18, Sveti Križ Začretje,
5.    ZORAN GORIŠEK, Mali Tabor 24, Hum na Sutli.
 
Kandidati koji pristupe intervjuu dužni su predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije.
Ako kandidati  ne pristupe intervjuu, smatra se da su povukli prijavu na oglas.
Postupka provjere znanja i sposobnosti te bodovanja objavljeni su u Uputama kandidatima prijavljenim na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Tajništvo Županije na web stranici Krapinsko – zagorske županije www.kzz.hr  od 30. lipnja 2009. godine.
Testiranje i intervju provode članovi Povjerenstva za provedbu oglasa.
Ovaj Poziv objavljen je  na web stranici Krapinsko – zagorske županije, www.kzz.hr  i na Oglasnoj ploči Krapinsko – zagorske županije u prizemlju zgrade, Magistratska 1, Krapina.
PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Ljiljana Malogorski