Zagorje
Bajka na dlanu

Poziv na 16.natjecanje orača Krapinsko-zagorske županije,Zlatar Bistrica 2018.

Datum objave: 6. ožujka 2018.

KLASA: 320-01/18-01/56

URBROJ: 2140/01-02-18-04

Krapina, 05. ožujka 2018.

 

POZIV

NA 16. NATJECANJE ORAČA

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE,

 ZLATAR BISTRICA 2018.

 

 Natjecanje orača Krapinsko-zagorske županije tradicionalno daje najbolje državne i svjetske natjecatelje čija se vještina temelji na tradiciji, marljivosti i spretnosti zagorskih poljoprivrednica i poljoprivrednika.

Stoga i ove godine Krapinsko-zagorska županija, Udruga natjecatelja u oranju Krapinsko-zagorske županije i Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba organiziraju 16. Natjecanje orača Krapinsko-zagorske županije koje će se održati 21. travnja 2018. godine u Zlatar Bistrici. Pripreme parcele i trening orača održat će se dan ranije, 20. travnja 2018. godine u Zlatar Bistrici.

Pozivamo sve zainteresirane oračice i orače da popunjenu prijavu (koja se nalazi u prilogu) dostave do 02. travnja 2018. godine u Krapinsko-zagorsku županiju, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu, Magistratska 1, Krapina ili na e-mail: mirko.martinus@kzz.hr. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 049/329-086, kontakt osoba Mirko Martinuš.

                                                                                                                            ŽUPAN

                                                                                                                        Željko Kolar