Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. ožujka 2012.

Hypo Alpe-Adria-Banka d.d. u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskom poljoprivrednom komorom organizira IPARD INFO DANE, ciklus besplatnih informativnih radionica o provedbi IPARD-a, pretpristupnog programa Europske unije namijenjenog razvoju poljoprivrede i ruralnom razvoju.

Pozivamo sve zainteresirane na IPARD INFO DANE koji će se održati u četvrtak, 16. i 17. travnja 2012. godine u prostorima Hrvatske gospodarske komore u Krapini.

U okviru IPARD INFO DANA imate priliku biti informirani o načinu i uvjetima korištenja bespovratnih sredstava iz programa IPARD, najnovijim izmjenama programa IPARD, te mogućnostima kreditiranja IPARD projekata. Predstavljeni će biti primjeri uspješnih projekata, te prenijeti će se iskustva, preporuke i stručne savjete vodećih IPARD konzultanata koji za sobom imaju niz projekata financiranih iz programa IPARD.

Republici Hrvatskoj je trenutno na raspolaganju 244,8 milijuna eura u okviru pretpristupnog IPARD programa, a po ulasku u punopravno članstvo 2013. godine sektoru poljoprivrede na raspolaganju će biti puno izdašnija sredstva koja će samo u prvoj godini članstva iznositi 421 milijuna eura.

Kako bi svojim klijentima olakšala pristup sredstvima iz EU fondova Hypo Alpe-Adria-Banka razvila je uslugu HYPO EU Desk putem koje se želi informirati o aktualnim mogućnostima korištenja fondova EU, te pružiti savjetodavnu i financijsku podršku u svim fazama procesa prijave kao i pri provedbi projekata financiranih EU sredstvima.

Priloženi je program predavanja i prijavni obrazac, te se moli zainteresirane da ispunjene prijavnice dostave putem e-maila: eudesk@hypo.hr ili faksa: 01/6046 266 najkasnije do 9. travnja 2012. godine. Za eventualne dodatne informacije i pojedinosti slobodno se obratite na telefon: 01/6033 370, 01/6032 846 ili e-mail: eudesk@hypo.hr.