Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. rujna 2011.

Upravni odjel za promet i
komunalnu infrastrukturu

Povjerenstvo za provođenje postupka
javnog poziva za obavljanje javnog
linijskog prijevoza putnika na
području Krapinsko-zagorske županije

KLASA: 340-05/11-01/18
URBROJ: 2140/1-06-11-02
Krapina, 26. rujna 2011.

 

Temeljem članka 2. stavka 2. Pravilnika o načinu provođenja, rokovima i mjerilima za obavljanje linijskog prijevoza putnika temeljem javnog poziva («Narodne novine», broj 132/05., 144/05., 20/06., 111/07 i 112/09) Povjerenstvo za provođenje postupka javnog poziva za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na području Krapinsko-zagorske županije objavljuje

 JAVNI POZIV
na podnošenje ponuda za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na
županijskoj liniji Krapina – Zabok na kojoj je dozvola prestala važiti prije isteka roka

 

1. PREDMET: Obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika na županijskoj liniji na kojoj je dozvola prestala važiti prije isteka roka:

 

C1 097 KRAPINA – ZABOK (željeznički kolodvor)

 

2. DOKUMENTACIJU koja sadrži podatke vezane uz predmet i opće uvjete Javnog poziva te sadržaj ponude, ponuditelji mogu zatražiti, bez naknade, radnim danom u Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za promet i komunalnu infrastrukturu, Krapina, Magistratska 1 (potkrovlje) u vremenu od 08:00 do 14:00 sati, a informacije se mogu dobiti na broj telefona: 049/329-087 i na fax: 049/329-089.

3. JAVNO OTVARANJE PONUDA održat će se dana 11. listopada 2011. godine (utorak) u 9:00 sati u Krapinsko-zagorskoj županiji, Krapina, Magistratska 1, u prostoriji za sastanke.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Anđelko Ferek Jambrek, dipl.ing.