Zagorje
Bajka na dlanu

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto – viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol

Datum objave: 27. lipnja 2012.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
KLASA: 112-02/12-01/02
URBROJ: 2140/01-10-12-14
Krapina, 27. lipnja 2012.

Na temelju članka 20. stavka 4. alineja 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, upućuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

Dana 06. srpnja 2012. godine s početkom u 09,00 sati, u zgradi Krapinsko – zagorske županije, prostoriji za sastanke, Magistratska 1 u Krapini, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta – viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol,

a temeljem objavljenog javnog natječaja u «Narodnim novinama» broj 63 od 06. lipnja 2012. godine i na web stranici Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr (natječaji i javni pozivi), za prijam u službu u Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, za radno mjesto viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za radno mjesto:

– viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol
1. Ivana Vidović, Jazvine 16, 49232 Radoboj

Kandidatkinja koja pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti dužna je predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Ako kandidatkinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukla prijavu na javni natječaj.

Pravni izvori koje kandidatkinja treba koristiti za pripremanje za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, te opis postupka provjere znanja i sposobnosti, te bodovanja objavljeni su u Uputama kandidatima prijavljenim na natječaj u Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine na web stranici Krapinsko – zagorske županije www.kzz.hr od 08. lipnja 2012. godine.

Testiranje i intervju provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Ovaj Poziv objaviti će se na web stranici Krapinsko – zagorske županije, www.kzz.hr i na Oglasnoj ploči Krapinsko – zagorske županije u prizemlju zgrade, Magistratska 1, Krapina.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Ljiljana Malogorski, dipl.iur.